Университетът

Съвременният дискурс в науката

Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“ ще се проведе в Педагогическия факултет на Шуменския университет на 22 и 23 октомври. Работните езици на форума са български, руски и английски.

Тематични направления са:
1. Педагогика и управление на образованието
2. Социална и специална педагогика
3. Предучилищна и начална училищна педагогика
4. Технологично обучение и професионално образование
5. Социални дейности
6. Изобразително изкуство
7. Музика
8. Физическо възпитание, спорт и рекреация

Повече информация може да бъде намерена на официалния сайт на конференцията е www.conference-pf.shu.bg.

На 12 и 13 ноември 2021 година ще се проведе и традиционната Докторантска конференция в Педагогическия факултет.

Тематичните направления отново са:

1. Педагогика и управление на образованието
2. Социална и специална педагогика
3. Предучилищна и начална училищна педагогика
4. Технологично обучение и професионално образование
5. Социални дейности
6. Изобразително изкуство
7. Музика
8. Физическо възпитание, спорт и рекреация

Докладите и от двата научни форума ще бъдат публикувани в Годишника на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, който е включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД.

С оглед динамично променящата се обстановка, актуалната програма на конференциите ще бъде публикувана на 15 октомври 2021 г.

UniMedia

Покажи още
Close