Университетът

Първо национално учителско състезание “Изкуственият интелект в учебния процес”

Първо национално учителско състезание “Изкуственият интелект в учебния процес” организира Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) – Варна към Шуменския университет. Събитието е насочено към учителите от различни образователни области, които се интересуват от интегрирането на съвременните технологии в учебната среда. В него могат да участват учители от всички образователни степени, преподаващи по различни предметни области, както и педагогически специалисти и студенти, обучаващи се във всички педагогически специалности.

Целта на състезанието е да се стимулира креативността и иновативността на учителите при интегриране на изкуствения интелект в учебния процес, както и да се представят добри практики за използване на изкуствения интелект за постигане на конкретни учебни цели.

Темата на Националното учителско състезание е Използване на изкуствения интелект в учебния процес.

Как можете да участвате?

1. Изберете: Клас; Предмет; Раздел; Тематична урочна единица;
2. Разработете урок, в който се използва изкуствения интелект:
В описанието на урока:
 Опишете конкретните учебни цели, които искате да постигнете.
 Определете: Какъв инструмент/и с изкуствения интелект ще използвате. На кой етап от урока ще го интегрирате. Как ще го използвате (задачи, упражнения, проекти).
 Оценете:
Потенциалните ползи от използването на изкуствения интелект за учениците. Възможните трудности и как ще се справите с тях.

3. Допълнителни материали:
 Презентация (по желание), в която да представите разработения урок.
 Видео (по желание), в което да покажете как се прилага изкуствения интелект в урока.

Критерии за оценка:
 Креативност и иновативност при използване на изкуствения интелект;
 Яснота и последователност в описанието на урока;
 Реалистичност и приложимост на урока в учебната практика;
 Очаквани резултати;
 Качество на презентацията/видеото (по желание).

Официално откриване на учителското състезание: “Изкуственият интелект в учебния процес” ще бъде във Виртуална класна на 21.05.2024г. от 19.00 часа лично от проф. д-р Виолета Кюркчийска, директор на ДИКПО – Варна. Срокът за изпращане на работите е 15 юни, а резултатите ще бъдат обявени на сайта на ДИКПО- Варна на 20 юни.

Преподавателите, класирали се на първите пет места ще имат възможността да се включат в традиционното събитие на ДИКПО-Варна, организирано в навечерието на 1. ноември.

Повече информация за състезанието може да бъде намерена на https://dikpo.shu.bg/, а въпроси относно регламента и условията могат да бъдат отправени на имейл: dikpovn@shu.bg.

UniMedia

Close