Университетът

Консорциум за развитие на икономиката и организацията на туризма

Меморандум за партньорство и създаване на консорциум за развитие на икономиката и организацията на туризма беше сключен между Икономически университет – Варна, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Университета „Проф. д-р Ас. Златаров“ – Бургас, Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Ас. Златаров“ – Варна, ПГ по туризъм „Проф. д-р Ас. Златаров“ – Бургас, Варненската туристическа камара и Бургаската регионална туристическа камара. Документът беше подписан на 7 юни от представители на седемте институции: проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на ИУ – Варна, проф. д.и.н. Георги Колев – ректор на Шуменския университет, проф. д-р Магдалена Миткова – ректор на Университета „Проф. д-р Ас. Златаров“ – Бургас, инж. Фотинка Въргова – директор на ПГ по туризъм „Проф. д-р Ас. Златаров“ – Бургас, Владимир Василев – зам.-директор на Професионалната гимназия по туризъм – Варна, Илин Димитров – председател на Варненската туристическа камара, Деница Колева – зам.-председател на Бургаската регионална туристическа камара. Домакин на събитието беше Икономически университет – Варна.

Целта е установяването на тясно сътрудничество в сферата на висшето и средното образование по туризъм и икономика във всички форми на обучение, включително в образователната и научна степен „доктор“ и обучение през целия живот. По думи на учредителите на консорциума, за постигането на устойчиво икономическо и социално развитие е необходимо взаимодействие и партньорство между образователните институции, бизнеса и неправителствените професионални организации. Така ще се изгради традиция за съвместни действия относно подготовката на качествени кадри, за преодоляване на младежката безработица, за провеждане на проучвания и икономически анализи, включително на туристическия сектор.

Партньорите в консорциума изявиха своя интерес към създаването на условия за висше и професионално, интердисциплинарно образование, отговарящо на нуждите на работодателите и ефективно планиране на образователните програми от страна на висшите и средни училища. Именно това е уникалното и новото в този консорциум. Той е може би първият, уточняват от Икономически университет – Варна, в който се имплантира идеята за „жизнения цикъл на кадрите“. Има се предвид от професионалното училищно образование, през университета до бизнеса, като всяка от страните подпомага процеса. По този начин ще бъдат разкрити нови съвместни програми извън образователните на средните и висшите училища.

Проф. д-р Евгени Станимиров връчи на гостите почетни плакети на ИУ – Варна по случай вековния юбилей на висшето училище. Те разгледаха университетската библиотека, мултимедийното студио, тестовия център, компютърната зала за студентски спортове, Студентската улица и видяха документалния филм „100 години Икономически университет – Варна с академични традиции в бъдещето“.

Източник: Икономически университет – Варна

Покажи още
Close