Университетът

Българският език стана работен на престижен международен форум

Учени от Лабораторията по приложна лингвистика на Шуменския университет взеха участие в конференция на Уфимски държавен авиационен технически университет в Русия (УГАТУ). Проф. Димитър Попов и проф. Велка Попова са представили резултати от пионерско изследване, което е посветено на първото българско компютърно тяло на детската реч, публикувано на платформата CHILDES. XIII-тата Международна научно-методическа конференция „Теория и практика на езиковата комуникация“ се организира от Катедрата по езикова комуникация и психолингвистика на Уфимския държавен авиационен технически университет.

„Пандемията на коронавируса се превърна в труден и дългосрочен тест за всички хора, живеещи на нашата крехка малка планета“, поздрави участниците в конференцията ръководителят на Катедрата по ядрена медицина проф. Татяна Рогожникова. “Самоизолацията, липсата на комуникация и енергична активност, изолацията от колегите, невъзможността за пълноценно участие в много събития променят нагласите. Но научните изследвания и творчеството отново идват на помощ. Изследователските области се развиват, появяват се нови идеи, които са търсени в ерата на промяната”, каза още тя.

На престижния форум свои доклади представиха около 50 учени от Русия, Германия и Китай. България бе представена още от доц. Ирина Иванова и докторант Жанета Андреева от Шуменския университет. От УГАТУ уточняват, че от няколко години в този научен форум активно участие вземат български учени. Шуменският университет редовно е активно представян от Лабораторията по приложна лингвистика „Аксела Лазарова“. Затова от тази година българският е приет за един от работните езици наред с руския, английския, немския и френския.

На форума млади учени от Китай са представили свои изследвания върху формирането на речника и анализите на лексикални грешки при изучаването на чужди езици.

Елвира Ганиева, старши преподавател в катедра „Език и култура“ на УГАТУ, разглежда подробно в статията си феномена на Tiktok (най-популярната социална мрежа сред младите хора в края на 2020 година) и неговия потенциал в преподаването на чужди езици.

Изследванията на участниците в конференцията се отнасят до различни периоди от време, те обхващат времето от епохата на неолита до наши дни. Обсъдени са актуални проблеми на психолингвистиките, междукултурната комуникация, лингвистичната и психолингвистичната експертиза на текст, общи и частни въпроси на езиковото познание, съпоставително изучаване на езика, въпроси на теории и практики за превод, както и иновационни технологии в обучението на майчиния и чужди езици.

UniMedia

Покажи още
Close