Университетът

„АРТ СТРУКТУРИ“ в Балчик

Студенти и преподаватели от катедра „Визуални изкуства, теория и методика“ реализираха основната част от проекта „АРТ СТРУКТУРИ“ в Архитектурно-парков комплекс „Двореца“ Балчик.

“Това не е класически пленер. Целта на проект „АРТ СТРУКТУРИ“ е откриването на нови артистични посоки, идентифициране на младите творци, чрез надграждане на техните теоретични познания и творчески умения. Той е естествено продължение на обучението в образователната програма на специалността “Педагогика на обучението по изобразително изкуство” в условията на неформална творческа среда. Това спомага за тяхното успешно ситуиране и реализиране в динамично развиващото се пространство на актуалните образователни практики и съвременното изкуство”, заяви за UniMedia проф. Валери Чакалов, ръководител на катедрата.

Сред заложените цели на проекта като отправна точка е фокусирането върху променящата се връзка между творческата личност и технологиите. Обучението в програмата „АРТ СТРУКТУРИ“ е с интердисциплинарен акцент, като се предвижда създаването на художествени продукции, чрез миксирането на медии, рисунка, цвят, форма, видео, звук, текст и др. Изследването и прилагането на индивидуалния подход в обучението е методът, който ще спомогне за откриване и разгръщане на творческия потенциал на студентите към автентични и новаторски умения, както и научното израстване на преподавателския екип.

Емилия Балева

Планирано е организирането на художествена изложба „Арт структури“ под мотото – 50 години заедно пишем историята, с продукцията на студентите и преподавателите която да се осъществи в галерия „Университетска“ на ПФ.

Яна-Гергана Желязкова

 

Десислава Тивчева

 

Андриян Ангелов

Снимки: Личен архив – проф. Валери Чакалов

 

Покажи още
Close