Университетът

Стипендия за студенти по журналистика

Youth4Regions е конкурс на Европейската комисия, чието пето издание е тази година, съобщава Центърът за проектна дейност на Шуменския университет. В него могат да кандидатстват студенти по журналистика и млади журналисти (на възраст между 18 и 30 г.) от страни членки на ЕС, съседни и страни кандидатки.

Програмата има за цел да помогне на младите журналисти да се запознаят с политиките на ЕС за укрепване на икономическото и социалното сближаване на регионите. 33 избрани кандидати ще получат възможност да вземат участие в обучения по журналистика и регионална политика на ЕС и да посетят редакции на медии и офиси на европейски институции по време на Европейската седмица на регионите от 11 до 14 октомври в Брюксел.

За да участвате в конкурса, трябва да изпратите кратка статия (2500–6250 знака) или кратък видео репортаж (2–3 минути), които отразяват проект, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд. Крайният срок за кандидатстване е 12 юли 2021 г.

UniMedia

Покажи още
Close