Светът

EK засилва подкрепата си за младежките доброволчески дейности

Като една от първите конкретни инициативи в рамките на Европейската година на младежта (2022 г.). Комисията публикува своето предложение за препоръка на Съвета относно младежките доброволчески дейности с цел улесняване на транснационалните младежки доброволчески дейности по линия на Европейския корпус за солидарност или други схеми на национално равнище.

Предложената препоръка признава ключовия принос на доброволческите дейности за развиването на умения и способности на младите хора и тяхната роля за положителното преодоляване на предизвикателствата в обществото. Нейната цел е да се засили приобщаващият характер на транснационалните доброволчески дейности, да се подобри качеството им и да се увеличат тяхното признание и устойчив характер. Предложението, с което се решават неуредените въпроси във връзка с мобилността при доброволчески дейности, се спира на опита, натрупан по време на пандемията от COVID-19 и при функционирането на Европейския корпус за солидарност, който през 2022 г. ще отбележи петата си годишнина.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: Доброволческите дейности придобиват все по-голяма популярност сред младите хора, които желаят да участват в изграждането на по-добра и по-приобщаваща Европа. Тази нова инициатива цели да се повиши качеството на доброволческите дейности и да се отстранят все още съществуващите предизвикателства пред трансграничната мобилност. Тя ще допринесе за по-големи възможности за проява на солидарност за младите хора през Европейската година на младежта (2022 г.).

Източник: Европейска комисия

Покажи още
Close