Университетът

Юбилейна научна конференция „Хуманитаристиката – традиции и предизвикателства“

Юбилейната научна конференция с международно участие „Хуманитаристиката – традиции и предизвикателства“ събра в Шуменския университет учени от България и чужбина. Конференцията се провежда в секции БЪЛГАРСКИ ЕЗИК; МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО; СТАРА, СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ; НОВА И СЪВРЕМЕННА ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ; ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ И ФОЛКЛОРИСТИКА; ЛИНГВИСТИКА, ПРЕВОД, МЕДИЙНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ.

Свои доклади представят учени от Институт за исторически изследвания – БАН, София, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Институт за балканистика с център по тракология – БАН, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, Медицински университет – Варна, Икономически университет – Варна, Медицински университет – Пловдив, Шуменски университет и др.

В рамките на три дни ще бъдат обсъждани теми като психолингвистични аспекти на четенето с разбиране в социалните мрежи, стилистични особености на Евангелията, проблеми на лексикалната семантика, Търновската редакция на Стишния пролог, функция на съюзите но и обаче при изразяване на
отстъпително значение, влияние на отклоненията от книжовната норма върху
усещането за достоверност на информацията в медийния текст, езикови особености на SEO оптимизацията на новинарски текстове в интернет и др.

Конференцията завършва на 13 май с кръгла маса „Българското образование – история, предизвикателства и перспективи за развитие” в заседателната зала на Археологически музей „Велики Преслав“. Модератори са проф. д-р Даниел Вълчев (Софийски университет „Св. Климент Охридски) и проф. д-р Добромир Добрев (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“).

Събитието е част от Епископ-Константинови дни 2022.

UniMedia

Покажи още
Close