Шумен

Шуменци водят по грижи за екологията

Шуменци се нареждат на първо място по грижи за опазване на околната среда. Това показват резултатите от проучване, поръчано от сдружение „БГ Бъди активен”. Изследването е направено през 2020-та година в 6 български града – Пловдив, Асеновград, Шумен, Силистра, Варна и Добрич.

Данните сочат, че много шуменци събират и изхвърлят разделно отпадъците, намаляват използването на пластмаса за еднократна употреба, говорят активно в семейството си по темата, много добре са запознати с въздействието на отпадъците върху околната среда, участват в акции по почистване и облагородяване на публични зони и са по-непримирими към замърсяването и безразборното замърсяване. За сравнение с другите градове, част от проучването: относителни ниски стойности по
отделни показатели са регистрирани в Силистра, Асеновград и Пловдив.

Във връзка с осъзнаване на важността на опазването на околната среда и съответно опасността и вредата от отпадъците Шумен е лидер с дял от над 90% от гражданите, запознати с последиците от замърсяването на околната среда.

Източник: „БГ Бъди активен”

Покажи още
Close