Университетът

Шуменският университет получи дарение от Siemens България

Шуменският университет получи щедро дарение от най-съвременно техническо оборудване от Siemens България, световен лидер в технологиите и инженерните решения. Инж. Бойко Бойков, ръководител направление Дигитални индустрии и инж. Теодор Маринов, технически експерт, се срещнаха с ректора на Шуменския университет проф. д.н. Наталия Витанова официално, за да подпишат документите за дарението.

То включва пакет от индустриални електронни модули и софтуерни лицензи, насочени към подобряване на възможностите за практическо обучение в различни отдели. 

От системи за промишлена автоматизация до модерни софтуерни решения – най-новите системи за индустриална автоматизация на Siemens ще предоставят на студентите на Шуменския университет практически опит в областта на системите за управление и производствените процеси. Чрез интегрирането на тези системи в учебната програма, студентите ще имат възможност реално да прилагат теоретични знания, подготвяйки се за кариери в индустрии като производство, автомобилостроене и др.

Проф. Наталия Витанова изрази благодарност за щедрото дарение, подчертавайки неговото въздействие върху образователната мисия на университета. Партньорството на Шуменския университет със Siemens датира от години и представлява важен крайъгълен камък в ангажимента на висшето училище да предоставя на студентите достъп до авангардни технологии и практически опит в обучението. Дареното оборудване не само ще обогати академичните програми, но и ще даде възможност на студентите да станат иновативни специалисти за решаване на проблеми и лидери в областите, в които работят.

Дарението ще даде възможност на студентите и членовете на Факултета по технически науки да участват в сложни инженерни проекти с повишена прецизност и ефективност. Тези софтуерни инструменти не само ще улеснят изследователските начинания, но и ще дадат възможност на студентите да развият практически умения, които са силно търсени от работодателите в технологичния сектор.

Обсъдени бяха и възможности за подкрепа за по-нататъшно сътрудничество и възможности за професионално развитие както за студенти, така и за преподаватели.

UniMedia

Close