Университетът

Център за върхови постижения към ШУ

Реконструкцията на Центъра за върхови постижения към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – Научноизследователски лабораторен комплекс, бе представена официално днес, съобщиха от университета.

Комплексът се изгражда по Проект УНИТе, който се ръководи от СУ „Св. Климент Охридски“, а партньори освен Шуменският университет са още Технически университет-София, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас.

Шуменският университет е  координатор на изпълнението на Работен пакет 1 –Инфраструктурата за Big Data като услуга.  В научния екип на проекта са включени до момента 7 изследователи. Водещ изследовател е проф. д.н. Христомир Христов – учен, добре познат в страната и чужбина, с огромен опит от участие в много международни научни проекти.

В  Научноизследователския лабораторен комплекс ще бъде  разположен новият дейта център с терминали за достъп,  три модула – „Математически основи на информационната сигурност“, „Стеганологична защита на информацията в мрежите“, „Криптологична защита на комуникациите“, и една Лаборатория за моделиране и симулация на процеси. За оборудване на комплекса с нова и съвременна апаратура са предвидени 1 470 365,85 лв.

Разпределената инфраструктура на Центъра за върхови постижения ще даде възможност на изследователите (преподаватели, докторанти и студенти) от Шуменския университет да използват не само изследователската инфраструктура на ШУ, но и на останалите университети-партньори. Изследователите могат да се колаборират  с колеги от другите  университети.

Проект УНИТе цели да  повиши нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на петте университета,  участващи в неговото изпълнение.

От общата стойност на проекта  е 29 781 882.42 лв., за Шуменския  университет са предназначени  3 054 364,91 лв.

Close