Университетът

“Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност

Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност дават възможност на български учени и университетски преподавателида работят по специалността си от 3 до 5 месеца в престижни университети и научни институти в САЩ. Програмата е достъпна за специалисти от всички области на науката и изкуствата, с изключение на клинична медицина и стоматология. Всяка година се отпускат по 5 стипендии.

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява в последния месец на календарната година. Крайният срок за подаване на документи е началото на месец декември, 2021 г. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на декември, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Изисквания за участие в конкурса:

 • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват;
 • защитена докторска степен;
 • добро владеене на английски език;
 • добро здравословно състояние.

Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване (попълва се на https://apply.iie.org/fvsp2022/)
 2. Три препоръки
  Препоръчителите се регистрират от кандидата в електронната система и попълват формуляра онлайн на английски език. По изключение, ако онлайн попълване е невъзможно, препоръчителите изпращат препоръките до Комисията по пощата в запечатани пликове.
 3. Покана от образователна институция в САЩ (сканирана и приложена към електронния формуляр)
 4. Копия от университетска диплома и диплома за докторска степен (сканирани и приложени към електронния формуляр).
  Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език.

Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения. Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата.

Краен срок за подаване на документи за академичната 2022-23 г.: 1 декември, 2021 г.

Източник: https://www.fulbright.bg/

Покажи още
Close