Университетът

Ученици посетиха Университетското издателство

Ученици от СУ “Панайот Волов” посетиха Университетското издателство “Епископ Константин Преславски”. Целта е десетокласниците в паралелка “Компютърна графика” да се запознаят с дейността  и да анализират работата му – знания, които ще са им необходими в образованието им.

Директорът на издателството инж. Илияна Николова ги запозна с организационната структура, с това какви услуги предлага издателството, както и с детайли от самата работа – какви са етапите при създаването на печатно изделие, с какъв формат се приемат текстовете, какви печатни технолигии се използват.

Учениците научиха още как се прилага законът за авторското право, какъв софтуер се използва при дизайна на печатните издания, кой и как създава проектите за графичния дизайн.

Посещението на учениците е Практическо задание по учебен предмет “Производствена практика за X клас” на СУ “Панайот Волов”.

UniMedia

Покажи още
Close