Университетът

Университетът с максимална оценка от ЕACEA

Програмата на Европейската комисия за образование, обучение, младеж и спорт присъди на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ Сертификат за качество „Еразъм харта за висше образование 2021-2027“ (Erasmus Charter for Higher Education ЕСНЕ). Повече за значението на Хартата – от доц. Росица Давидова-Маджарова, зам. – ректор  по образователни политики, научноизследователска и художественотворческа дейност, институционален “ЕРАЗЪМ+” координатор:

UniMedia: Какво означава връчването на Сертификата за качество „Еразъм харта за висше образование 2021-2027“ на Шуменския университет?

Доц. Росица Давидова-Маджарова: Хартата за висше образование Еразъм е документ, в който се определят основните принципи, дава се общата рамка на дейностите по сътрудничество, с които висшето училище се ангажира и провежда в рамките на програмата Еразъм +. Удостояването с тази харта е необходимо условие за участие във всички дейности по мобилност и сътрудничество по програмата. Изпълнението на Хартата, заложените в нея принципи и ангажименти се наблюдава от националните агенции по Еразъм+. Така че присъждането на Еразъм хартата ще позволи на Шуменския университет да продължи да осъществява своето активно участие в различни ключови дейности по програмата, да задълбочава, да разширява своето европейско и международно сътрудничество. Новата Харта се присъжда за целия период на действие – от 2021 до 2027 година.

UniMedia: Какви са целите на новата програма?

Доц. Росица Давидова-Маджарова: Новата програма си поставя амбициозната цел да бъде още по-приобщаваща, по-достъпна и по-устойчива. Сред основните й цели са на първо място подкрепата на цифровия преход на европейското образование. Еразъм+ ще бъде и от ключово значение за изграждането на европейското пространство за образование до 2025 година, като си поставя за цел да мобилизира секторите на образованието, обучението, младежта и спорта за ускорено възстановяване от кризата от COVID – 19. През новия период програмата ще предложи повече възможности за учене в Европа и извън нея, което ще обхване повече хора в сравнение с настоящия период. Тя ще бъде разширена все повече, така че да включва всички нива на образование и обучение.

UniMedia: Колко точки получи Шуменският университет при процедурата за получаване на Сертификата?

Доц. Росица Давидова-Маджарова: Кандидатурата на Шуменския университет за акредитация за новата Еразъм харта за висше образование получи максималния брой точки – 100 от 100. Оценката се дава от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (Education,. Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA) към Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия. За всеки програмен период се организира подбор, в който участват кандидатите. Преди публикуването на поканата за подбор Европейската комисия и националните агенции по програмата всъщност правят анализ и оценка на предходните резултати на притежателите на Хартата за висше образование Еразъм. Оценка се прави по отношение на това дали висшето учебно заведение е участвало в дейности по програма Еразъм+ в предишния програмен период и колко активно е ставало това. Оценка се прави и на това дали висшето училище зачита принципите на Хартата за висше образование Еразъм. Така че след подробен анализ на тези дейности се прави подбор и оценка. Шуменският университет реализира дейности по програмата по два от структурните й компонента: Ключова дейност 1 – Образователна мобилност за обучение студенти и докторанти, както и за преподаватели и за административен персонал и по Ключова дейност 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (това е сътрудничество с други организации и институции в чужбина).

UniMedia: Колко важна е програмата Еразъм+ днес?

Доц. Росица Давидова-Маджарова: Изключително важна. Аз си мисля, че през последните години много по-добре се разбира значението на сътрудничеството в международен аспект и то навлиза във все по-голяма степен в нашия живот. Мисля, че и студентите вече осъзнават важността на международното сътрудничество и в частност на програмата Еразъм+. В Шуменския университет към момента студентите могат да осъществяват мобилност по над 70 договора, сключени по програма Еразъм+.

UniMedia: Коя е най-предпочитаната Еразъм+ дестинация за нашите студенти?

Доц. Росица Давидова-Маджарова: Различно е. Германия е доста предпочитана дестинация. Имаме доста желание за входяща мобилност от Турция. Интересът е в различни посоки. По отношение на преподавателската мобилност бих могла да кажа, че силен интерес има към Румъния, към Полша, към Турция.

UniMedia:  Какво бихте посъветвали един студент, който се колебае дали да учи в чужбина по Еразъм+?

Доц. Росица Давидова-МаджароваАз бих го посъветвала да помисли много сериозно и ако има възможност да участва в дейности по програма Еразъм+. Програмата предоставя големи възможности. Ще придобие едни по-добри езикови компетенции, ще получи по-добри резултати в своето обучение, по-големи възможности за намиране на работа и перспективи за кариера, ще увеличи мотивацията му да участва в бъдещи дейности, свързани с неговата реализация и обучение след периода си на мобилност в чужбина. Така че аз мисля, че всеки студент трябва да намери време и възможност да осъществи било то мобилност с цел обучение или мобилност с цел практика.

Разбира се, в настоящия момент е много трудно да се даде конкретна препоръка. Всеки си преценява ситуацията, но това време ще премине и трябва всеки студент да помисли задълбочено по този въпрос. Ние всъщност няма как да сме откъснати от останалия свят. Ние сме част от европейското образователно пространство.

UniMedia

Покажи още
Close