Университетът

Университети от цяла Европа търсят преподаватели по български език

Министерството на образованието и науката съобщава, че е публикувано обявление за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2024/2025 година в следните чуждестранни висши училища:

1. Тирански университет, Тирана, Албания
2. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша
3. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция,
4. Университет „Йотвьош Лоранд“, Будапеща, Унгария
5. Сегедски университет, Сегед, Унгария
6. Прешовски университет, Прешов, Словакия

Съобщението може да бъде намерено на сайта на МОН в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“ или на следния линк: Преподаватели ● Министерство на образованието и науката (mon.bg).

Документите се подават в срок до 21 юни 2024 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване (публ. 06.06.2024 г.).

Повече информация, приложени формуляр и заявление, които следва да се попълнят от всеки кандидат, може да бъдат намерени ТУК.

Източник: МОН

Close