Университетът

Проблемите на междукултурната комуникация ще дискутират студенти и преподаватели

Семинар на тема: “What is important to you in your own life? Cultural differences and consequences” на д-р Неда Димитрова ще се проведе на 10 април (събота). Събитието се организира от Катедра “Английска филология” на ФХН на Шуменския университет от 9.30 до 11 часа и от 11.30 до 13 часа в платформата Google Meet, съобщават организаторите.

Д-р Димитрова е възпитаник на Шуменския университет. Нейните основни области на научен интерес и публикации са на тема междукултурна комуникация с фокус върху културните различия и тяхното въздействие върху процеса на мислене и учене в условията на висше образование. Придобила е опит в областта на новите идеи, методи и тенденции в областта на образованието чрез преподавателски мобилности по Еразъм + в множество висши учебни заведения, практически обучения и участие в различни проекти на ЕС и други професионални програми като лектор и обучител в Департамента за модерни образователни методи във Варненския университет по мениджмънт, България. Има дългогодишен професионален опит в преподаването на чуждестранни студенти от Европа, Азия и Африка. 

Семинарът ще е обучителен и насочен главно към повишаване интеркултурната компетентност и познания на студентите, като включва теоретични постановки, както и практически занятия.

Участие могат да вземат всички преподаватели и студенти (бакалаври и магистри), които се вълнуват от разглежданите теми, като последват линка.

UniMedia

 

Покажи още
Close