Университетът

Тържествено бе открита Научната конференция „Съвременният дискурс в науката”

Тържествено бе открита Научната конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката” в чест на 35-годишнината на Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Научният форум се провежда в зала „Панчо Владигеров“ на Корпус 2. Гости на събитието са проф. Инсан Инал и проф. Сечкин Пержан от Университета за изящни изкуства „Мимар Синан“ в Истанбул и гости от университети в Румъния и Испания. Присъстващите бяха поздравени с танц на възпитаници на ДГ „Слънце”, ДГ „Дружба” и ДГ „Изворче”. Повод за тяхното участие е и отбелязването на 130-годишнината от създаването на предучилищното образование в Шумен.

Конференцията започна с пленарни доклади на проф. д.ик.н. Маргарита Бонева „Образованието – ключов приоритет на Европейския съюз в XXI век” и на проф. д.ик.н. Лучиян Милков ”Компетентността и компетенциите на преподавателя като условие за висококачествени научни разработки” и с публична лекция на доц. д-р Чавдар Стойчев на тема „Известни спортисти завършили в Педагогически факултет на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски„.

Утре (19 октомври) в галерия „Университетска” от 10 часа ще бъде открита изложба на преподаватели и студенти на Университета за изящни изкуства „Мимар Синан“ в Истанбул.

Конференцията ще продължи утре със заседания по секции „Изобразително изкуство”, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Технологично обучение и професионално образование”, „Педагогика и управление на образованието“, „Социална и специална педагогика“, „Социални дейности“ и „Физическо възпитание, спорт и рекреация“.

Автор: Станислава Стоянова, IV курс, Връзки с обществеността

Покажи още
Close