Университетът

Три онлайн семинара на Катедра “Английска филология”

Три онлайн семинара организира Катедра “Английска филология” през април. Участие могат да вземат всички преподаватели и студенти (бакалаври и магистри), които се вълнуват от разглежданите теми.
На 10 април (събота) от 9:30 до 11 и от 11:30 до 13 часа д-р Неда Димитрова от Университета по мениджмънт Варна ще проведе курс на тема: “What is important to you in your own life? Cultural differences and consequences”. Семинарът ще е обучителен и насочен главно към повишаване интеркултурната компетентност и познания на студентите, като включва теоретични постановки, както и практически занятия.
На 17 април (събота) от 9:30 ще се проведе международен семинар “Challenges and Solutions in Translation: From Theory to Practice” с потвърдени гост лектори проф. д-р Н. Берин Аксой от Университета Атълъм (Анкара, Турция), д-р Силвана Нешковска от Университета “Св. Климент Охридски” (Битоля, Македония) и д-р Соня Китановска-Кимовска също от Университет “Св. Кирил и Методий”. Участие ще вземат и преподаватели от катедра Английска филология на Шуменския университет.
25 април 2021 (неделя) от 10:30 до 12ч. и от 13:30 до 15ч. проф. Христо Кючюков (Берлин) ще изнесе лекция на тема: “Психолингвистика на билингвизма”.
Желаещите да присъстват на семинарите, могат да пишат на служебния e-mail на доц. Десислава Чешмеджиева-Стойчева d.stoycheva@shu.bg, за да получат достъп до Google Meet и Zoom, където ще се проведат семинарите.
UniMedia
Снимка: Unsplash.com
Покажи още
Close