Шумен

Твоето мнение е важно за Шумен

Включи се в анкетата за изследване на нагласите, нуждите и интересите на младите в Община Шумен, защото „Твоето мнение е важно за мен“!

Организаторите искат да разберат какво мислиш за Шумен и живота на младите хора около теб.
Изследването търси мнението на младите хора на възраст между 15 и 29 години, които живеят в община Шумен. Попълването отнема не повече от десет минути.

Проучването е анонимно и имена или данни няма да бъдат цитирани по никакъв начин, гарантират организаторите.

Запитването се провежда благодарение на Фондация “Подобри”, в сътрудничество с Община Шумен и съвместно с група от изследователи и специалисти по младежки въпроси, а целта е да се подобри условията за развитие на младите хора в града

Можете да заявите своето мнение и предложения за развитието на града на следния линк: strategy.podobri.org/anketa.

UniMedia

Close