Университетът

Таксите за бакалаврите в Шуменския университет без промяна

“Няма промяна в таксите за кандидатстване и обучение в образователно квалификационната степен Бакалавър в Шуменския университет”, каза за UniMedia зам.-ректорът по кандидатстудентска дейност проф. д-р Чавдар Сотиров. За учебната 2022/2023 се очаква изцяло без такси за обучение да бъдат приемани студенти в професионалните направления: Педагогика на обучението по…, Теология, Химия, Физика и Математика. “От следващата година Шуменският университет предлага и прием в четири нови специалности. Става въпрос за Руска филология с бизнес комуникация, Софтуерно инжинерство, Технологии за киберсигурност и Икономическа информатика”, допълни проф. Чавдар Сотиров.

Следващата дата за провеждане на предварителен кандидатстудентски изпит в Шуменския университет е 14 май (събота). И тази година е предоставена възможността за провеждане на онлайн изпит от разстояние, като на всяка от датите за предварителните изпити паралелно може да бъде проведен и онлайн изпит. За участие в този изпит е необходимо кандидатите да изпратят имейл на адрес online@shu.bg с текст: онлайн изпит, а за регистрация и използване на пълната функционалност на платформата за полагане на онлайн изпит е задължително да се използва имейл адрес в gmail.com.

След регистриране за изпита кандидатите получават входящ номер и линк в системата Google Meet. Линкът към изпитния тест се получава в чата на Google meet в деня на изпита след легитимация с лична карта и входящ номер пред видео-квестора. Влизането в Google meet става най-късно до 8:30 часа, а началният час на изпита е 9:00. Единственото условие е наличие на персонален компютър или лаптоп, изправна уебкамера и микрофон, добра интернет връзка. Задължително е влизането в Google meet и попълването на теста да стане през компютър, а не през телефон.

Индивидуалният електронен изпит е друга възможност за кандидатстване. Той може да бъде проведен от 8 до 15.00 часа всеки работен ден в Центъра за кандидатстудентска дейност в Шуменския университет, в Департамента в град Варна и в Колежа в град Добрич.

UniMedia

Close