Университетът

Студентски конкурс „Светът между сигурността и конфликта“

Национален студентски конкурс „Светът между сигурността и конфликта“ организират Фондация „Устойчиво развитие за България”, Национално представителство на студентските съвети с участието на

Съюза на учените в България, Съюза на Българските писатели, Съюза на българските журналисти,
Представителството на Россътрудничество в България – Руски културно-информационен център
Союз друзей Болгарии – Москва, под патронажа на Посолството на Руската Федерация
в Република България.
Конкурсът е за научни доклади на български или руски език и има за цел да стимулира интереса на студентите към проблемите на сигурността и конфликтите в исторически и съвременен план, умението им да се информират от обективни източници, да правят свои анализи и прогнози, да интерпретират становища на експерти, както и да формират своя активна позиция за съхранението на мира, добросъседството и партньорството между народите.
Приемат се за участие и разработки на български студенти, които живеят или учат в чужбина, както и на студенти от други държави.
Условия за провеждане на конкурса:
Обемът на докладите трябва да бъде между 5 и 10 страници, формат A4, шрифт Times New Roman, 12pt.
Крайният срок за участие 31 март 2021 година, а разработките трябва да бъдат изпратени на Фондация „Устойчиво развитие за България” : fond.konkurs@abv.bg и на Национално представителство на студентските съвети: daniel_parushev@npss.bg.
Жури, включващо доказани учени и експерти в сферата на историята, геополитиката, дипломацията, сигурността, психологията, правото и изкуствознанието ще оцени докладите.
На отличените ще бъдат връчени грамоти и предметни награди. Победителите ще бъдат уведомени по електронна поща и сайта на Руския културно-информационен център за деня и мястото на събитието.
Телефони за връзка с организаторите:
Фондация „Устойчиво развитие за България” моб. тел. +359 896719620 и +359 893660695;
Национално представителство на студентските съвети +359 897496262
Повече информация за конкурса може да бъде намерена тук.
Покажи още
Close