Университетът

Студентски конкурс за есе за Васил Левски

Международен студентски конкурс за есе за Васил Левски на тема: “Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето” организират Национален музей „Васил Левски”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Фондация „Васил Левски”. Събитието се провежда под патронажа на министъра на културата Боил Банов.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

Участниците в конкурса трябва да са записали бакалавърска, магистърска или докторска програма към
български или чуждестранен университет;
– Текстът трябва да е развит на български език; непубликуван в печатни или интернет издания; да не
надвишава 3 стандартни страници: ( 5400 знака; подравняване: Justify, Times New Roman; 12 pt., междуредие: 1,5, First line: 1,25 );
– Всеки участник трябва да приложи сканирано копие на уверение за записан семестър или на заверка в
студентска книжка;
– Журито ще оценява есетата след процедура на засекретяване на авторството им;
Срок за изпращане на есетата – от 17.12.2019 г. до 31.01. 2020 г. на адрес: v_levski_museum@mail.orbitel.bg;
– Обявяване на резултатите – 18 февруари 2020 г

Повече информация може да бъде намерена на сайта на Национален музей “Васил Левски”.

 

Покажи още
Close