УниверситетътШумен

Студенти се запознаха с информационни технологии за незрящи

Екипът на БГАсист и Центърът за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания – гр. Шумен проведоха семинар на тема “Новости в техническите помощни средства и информационни технологии за деца и възрастни със зрителни увреждания”. Целта на форума е да хората със зрителни увреждания да бъдат информирани, че има възможности, както и безплатни приложения и програми, които да ползват.

В семинара участие взеха и студенти от I и II курс, специалност Специална педагогика, с ръководител доц. д-р Гергана Събева.

Студентите се запознаха с иновативни технически помощни средства за незрящите, както и с различни мобилни приложения, които улесняват живота на децата и възрастните с нарушено зрение. Освен традиционните бели бастуни, бяха показани тактилни и говорещи часовници, зарче за обучение на деца, които тепърва започват да учат азбуката за незрящи, чертожни инструменти, уред с приемник и накрайници, които се прикрепят към нещата, които най-често се губят, говореща кухненска везна, увеличител с възможност за увеличение до 48 пъти, пърл камера с възможност за разпознаване на 20 езика, брайлов дисплей, устройство с магнит за гласово съобщение, уред за написване на брайл, разпределител за чорапи и др.

Демонстрирани бяха и възможностите, които дават редица безплатни мобилни приложения.

Снимки: FB

Покажи още
Close