Университетът

Студенти се включват в „Младежи стават предприемачи“

Как да се развият необходими за стартиране на бизнес умения? Това е целта на проекта „Младежи стават предприемачи“, който бе представен пред студенти по време на на информационния ден, организиран от Центъра за кариерно развитие в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Информационната кампания цели да привлече младежи на възраст 15-29 години за включване обучение по предприемачество.

В рамките на три месеца (от 1 март до 31 май) младежите ще усвоят предприемачески умения и ще изработят бизнес планове на свои идеи, с които ще се състезават помежду си пред жури, съставено от предприемачи, представители на венчърни фондове, собственици и управители на местни фирми. По този начин те ще имат уникалния шанс, за последваща комуникация с членовете на журито при търсене на финансиране за своите идеи.

Проектът предвижда младежите да се включат и в обучителни пътувания до фирми, извън Шумен и региона, за да наблюдават организацията на работа и управлението на различни видове бизнеси.

Целта на проекта „Младежи стават предприемачи“ е:

  • Да се развият необходими за стартиране на бизнес умения
  • Придобиване на практически умения за стартиране на бизнес и за неговото подходящо презентиране пред потенциални донори
  • Играждане на полезни контакти с бизнесмени и предприемачи и потенциални донори на различни бизнеси

За да се включите в проекта, елате на 28.02.2020г. в 13.50ч. в конферентната зала на хотел „Замъка“.

Проектът е финансиран по Националната програма за младежта (2016 -2020) на Министерството на младежта и спорта. Той се изпълнява от СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“.

UniMedia

Close