Университетът

Стипендии „Гипсън“ подкрепят първокурсници

Стипендии „Гипсън“ по 2000 лв. годишно за студенти с високи академични постижения, чиито семейства имат ниски материални възможности ще раздаде и тази година Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ в сътрудничество с Американска фондация за България, САЩ. Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на семейство Нели и Робърт Гипсън.

Нели и Робърт Гипсън

През учебната 2019/2020 година 25 първокурсници в български университети ще имат възможността за получат подкрепа, ако отговарят на следните изисквания:

  1. Да са приети за студенти в първи курс за учебната 2019-2020 г;
  2. Да са записани в редовна форма на обучение, държавна поръчка;
  3. Да са от семейства с доказани ниски материални възможности;
  4. Да имат успех от завършеното средно образование не по-нисък от много добър 4.50;
  5. Да имат успех от кандидатстудентските изпити не по-нисък от много добър 4.50;

Срок за подаване на документите:11 ноември 2019 г. 

Място на подаване:  Фондацията, София, ул. „Васил Априлов“ № 3 или по пощата на хартиен носител, ДОКУМЕНТИ ПО ИМЕЙЛ НЕ СЕ ПРИЕМАТ

Броят на вече получилите стипендията през предишните академични години заедно с новоизбраните по тази програма е над 200 човека, като 100 от тях ще получават средства през 2019-2020 учебна година. Общата сума предоставена от семейство Гипсън до сега е: 2 104 734 лева.

Експертна комисия от представители на Фондацията, представители на Американската Фондация за България, семейство Гипсън и представители на академичните среди разглежда документите, проверява тяхната достоверност, класира кандидатите по академични постижения и материални възможности и определя стипендиантите.

За учебната 2019/2020 година стипендията е в размер на 2,000 лв. годишно (200 лв. месечно и е осигурена за 10 учебни месеца – от 1 октомври 2019 г. до 31 юли 2020 г., включително). Изплаща се на два пъти по 1,000 лв. в началото на съответния семестър след представяне на изискваните документи.

Повече информация може да бъде намерена на сайта на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“.

Източник: https://www.cmfnd.org

Покажи още
Close