Университетът

Семинар „Make the move VI“

Семинар „Make the move VI“ ще се проведе от 28 април до 3 май 2020г. в Португалия. Форумът дава възможност за създаване на партньорства с цел подобряване качеството на младежките проекти и приобщаването на различни общности.Тази мобилност се организира или посреща от Национални агенции  „Еразъм+“, от SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) и различни неправителствени организации.

Цели на мобилността са:

 популяризиране на младежките обмени;

 представяне на ползите от този тип международни партньорства;

 създаване на устойчиви контакти между младежки работници и заинтересовани страни;

  информиране за ролята и важността на младежките работници в тяхната активна дейност на местно ниво.

Участниците трябва да бъдат доброволци, младежки работници, специалисти от организации в областта на образованието, да са на възраст над 18 години и да владеят английски език на работно ниво.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в https://www.salto-youth.net/.

Краен срок: 3 март 2020 г.

Повече информация може да намерите на сайта на инициативата:http://youthub.bg/2020/01/seminar-make-the-move-vi-28-april-3-maj-2020g-portugaliya/

По текста работи: Афизе Шюкриева, IV курс Връзки с обществеността

Покажи още
Close