Университетът

Седемнадесето издание на националната конференция „Природни науки”

Национална конференция с международно участие „Природни науки’ 2019” ще се проведе от 4 до 6 октомври 2019 година в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Конференцията е традиционна за Факултета по природни науки, а през настоящата година е нейното седемнадесето издание.

Научният форум има за цел представяне, обсъждане и публикуване на научните резултати на преподаватели, научни работници, докторанти и студенти в областта на природните науки. Тя съдейства за развитие на творческите връзки между участниците и създава условия за споделяне на идеи и обмен на добри практики, за организиране и провеждане на съвместни междууниверситетски и интердисциплинарни изследвания.

Предвидени са пет секции: “Химически науки”, “Физически науки”, “Биоразнообразие, биомедицина, биоресурси и екология”, “География и туризъм” и “Дидактика и образователни политики”.

 

Покажи още
Close