Университетът

Първо класиране за ОКС Магистър

Обявено е първото класиране за ОКС Магистър за Кандидатстудентска кампания 2021 на Шуменския университет. Резултатите могат да бъдат проверени на този линк.

Всички кандидат-студенти могат да се запишат от 26 юли (понеделник) до 31 юли (събота), включително. Приетите в магистърски програми във Варна се записват на място в ДИКПО, а кандидатите, приети магистърски програми в Добрич също се записват на място в Колежа.

Документите за второто класиране ще се приемат от 16 август до 23 септември. Конкурсните изпити ще се проведат на 23 септември, а класирането ще бъде обявено на 27 септември. Класираните кандидати ще могат да се запишат от 27 септември до 2 октомври.
Паралелно се приемат и документи за свободни места по следните специалности в редовна форма на обучение:
 1. Българска филология
 2. Българистика и медии
 3. Английска филология
 4. Руска филология и туризъм
 5. Турска филология с бизнескомуникация
 6. Приложна германистика
 7. Приложна лингвистика (АЕРЕ)
 8. История и география
 9. Теология
 10. Бизнес математика
 11. Компютърна информатика – редовна и задочна форма
 12. Компютърни информационни технологии
 13. Информационни технологии в икономиката
 14. Информационни технологии, информатика и математика
 15. Икономика и математика
 16. Екология и опазване на околната среда
 17. Биология и химия
 18. Растителна защита
 19. Педагогика на обучението по изобразително изкуство
 20. Педагогика на обучението по музика
 21. Комуникационни и информационни системи
 22. Комп. технологии за автоматизация на производството
 23. Геодезия
 24. Инженерна логистика
 25. Начална училищна педагогика и инф. технологии – Колеж
 26. Информатика и информационни технологии – Колеж

Кандидатите могат да се запишат въз основа на оценка от конкурсен изпит, индивидуален електронен изпит и онлайн изпит, проведени в Шуменския университет, с оценка от матура или от конкурсен изпит от друг университет.

Срокът за подаване на документи е от 26 юли до 30 юли (включително).

Цялата информация за условията, документите за кандидатстване и записване може да бъде намерена на сайта на Шуменския университет.

UniMedia
Покажи още
Close