Университетът

„Природни науки’ 2021” за дванадесети път

Национална конференция с международно участие „Природни науки’ 2021” ще се проведе от 1 до 3 октомври 2021 година в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Конференцията е традиционна за Факултета по природни науки, а през настоящата година нейното издание ще бъде под надслов „50 години заедно пишем историята“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“. Тя ще се проведе в пет секции – Химически науки, Физически науки, Биоразнообразие, биомедицина, биоресурси и екология, География и туризъм, Дидактика и образователни политики.

„Природни науки’ 2021” има за цел представяне, обсъждане и публикуване на научните резултати на преподаватели, научни работници, докторанти и студенти в областта на природните науки. Тя съдейства за развитие на творческите връзки между участниците и създава условия за споделяне на идеи и обмен на добри практики, за организиране и провеждане на съвместни междууниверситетски и интердисциплинарни изследвания.

Участие могат да вземат всички учени, докторанти и студенти, които работят и се обучават в областта на природните науки.

Срокът за подаване на заявка за постери и доклади е 10 септември 2021 година.

Повече информация може да бъде намерена тук или на е-mail conference_fpn@shu.bg.

UniMedia

Покажи още
Close