Университетът

Прием на документи за свободни места

Изпит за свободните позиции след първо класиране на Кандидатстудентска кампания 2021 на Шуменския университет ще се проведе на 16 юли (петък).

В класирането може да се участва и с оценка от конкурсен изпит, индивидуален електронен изпит и онлайн изпит, проведени в Шуменския университет, с оценка от матура или от конкурсен изпит от друг университет.
Кандидатите ще се конкурират за позиции в специалностите:
1. Българска филология
2. Българистика и медии
3. Руска филология и туризъм
4. Турска филология с бизнескомуникация
5. Приложна германистика
6. Приложна лингвистика (Английски език и руски език)
7. История и география
8. Теология
9. Бизнес математика
10. Компютърна информатика
11. Компютърни информационни технологии
12. Информационни технологии в икономиката
13. Информационни технологии, информатика и математика
14. Икономика и математика
15. Медицинска химия
16. Екология и опазване на околната среда
17. География и биология
18. Педагогика на обучението по природни науки
19. Растителна защита
20. Педагогика на обучението по изобразително изкуство
21. Педагогика на обучението по музика
22. Комуникационни и информационни системи
23. Инженерна логистика
24. Компютърни технологии за автоматизация на производството
25. Геодезия
26. Информатика и информационни технологии – Колеж
Срокът за подаване на документи е до 16 юли (включително) в Центъра за кандидатстудентска дейност в Корпус 1 в Шумен, в ДИКПО във Варна и в Колежа в Добрич.
UniMedia
Покажи още
Close