България

Предлагат прием на повече студенти догодина

Проект на решение на Министерския съвет /МС/ за утвърждаването на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации през учебната 2021/2022 година предлага Министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев. Проектът е публикуван за обществено обсъждане.

В него се предлага държавата да субсидира обучението в 38 държавни висши училища /включително и военните/ на 39 941 студенти, от които 34 600 след средно образование.

По думи на министъра с този проект се прави предложение общият брой на приеманите студенти през учебната 2021/2022 година да бъде увеличен с 3,2 на сто /1256 места/ спрямо миналата учебна година.

Най-голям е процентът на увеличение на местата в сравнение с миналата учебна година в професионалните направления: Общо инженерство – с 37,2 на сто, Машинно инженерство – 27,6 на сто, Материали и материалознание – 20,0 на сто, Химични технологии – 19,0 на сто, Комуникационна и компютърна техника – 10,5 на сто и други.

Проектът на решение е изготвен съобразно целите, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2021-2030 година.

Източник: Pariteni.bg 

Снимка: Unsplash.com

Покажи още
Close