Университетът

Почина проф. Тодор Бояджиев – езиковед и дългогодишен преподавател

Почина член-кореспондент проф. Тодор Бояджиев – дългогодишен преподавател в Шуменския университет, негов ректор и ръководител на Катедрата по български език, дългогодишен преподавател и  във Факултета по славянски филологии на Софийския университет (СУ) “Св. Климент Охридски”.

Проф. Тодор Бояджиев е роден на 11.11.1931 г. в Ивайловград, завършва Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ (1955 г.), а от 1960 г. е редовен асистент в Катедрата по български език на СУ „Св. Климент Охридски“. През 1967/1968 г. специализира в Прага, а през 1973 г. защитава докторска дисертация. През 1975 г. се хабилитира като доцент по Българска диалектология и по Съвременен български език, а през 1984 г. става професор. От 1989 г. Т. Бояджиев е член-кореспондент на БАН.

Той е един от най-изявените съвременни български езиковеди. От 1983 г. до 1986 г. е ръководител на Катедрата по български език, зам.-ректор и ректор на ВПИ – Шумен. От 1986 г. до 1989 г. Т. Бояджиев е декан на Факултета по славянски филологии на СУ, а през периода 1989 – 1991 г. – директор на Института по български език при БАН.

През 2021 година, когато проф. Бояджиев чества своя 90-годишен юбилей, Катедрата по български език към ФХН на Шуменския университет отбеляза празника с документален филм със заглавие “От първо лице”, създаден от Телевизия Шумен.

Ето как Шуменският университет е останал в паметта на проф. д-р Бояджиев:

С Шуменския университет ме свързват много спомени, защото почти целия си живот прекарах там. От 1977 година десет години бях ръководител на Катедрата. Едновременно с това бях и заместник ректор, после и ректор на университета. Така че имам много спомени за този университет и за катедрата – как се развиваха, как се превърнаха във важни научноизследователски звена. Времето, в което работих там, съвпадна с много важни промени на министерството в областта на висшето образование. По мое време ВПИ стана университет… През това време задачата беше да се укрепи катедрата, да се снабди с нови преподаватели, които да покрият почти всички дисциплини… Катедрата порасна с подготвени добри специалисти в българското езикознание. Всичко това доведе до промени в учебния план, в образователната политика, защото през това време имаше голям интерес към университета. Повече от 1600 студенти учеха, всички те имаха желание да работят като учители по български език. В университета кипеше живот, в коридорите, по игрищата, имаше много студенти и това създаваше една приятна творческа атмосфера… ”

Целият филм може да бъде видян тук.

UniMedia

Покажи още
Close