Университетът

Почеркът на Васил Левски като дигитален шрифт

„Почеркът на Васил Левски като дигитален шрифт” е проект на Национална картова и платежна схема (НКПС) за дигитализацията на почерка на Апостола с идеята да се възродят и съхранят спомените за българските исторически корени, пречупени през модерното технологично мислене. За изработката му са използвани общодостъпни документи от Националния архивен фонд на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Благодарение на проекта, шрифтът е свободно достъпен за всеки на този линк:

“В културата на кирилицата вече са на лице дигитални възстановки на почерка на Пушкин, на Гогол, но до този момент ние нямахме нито една възстановка за съжаление…”

“Както актьорът се вдъхновява от образа на героя, който представя пред публиката, така и типографът, решил да възпроизведе почерка на историческа личност, буквално усеща диханието на човека, по чиито стъпки върви. Това е сложна творческа симбиоза, а не механично пренасяне на графични форми от фотоизображение към цифров графичен формат. Специално за Левски следва да подчертаем, че има един от най-чистите и виртуозни почерци от известните ни революционери. Почерк, който изразява отдаденост, методичност и постоянство. Самият процес на дигитализирането на почерка беше огромно предизвикателство, тъй като у нас подобен опит все още липсва и човек неизбежно се изправя пред неизследваното и неизвестното.

Не бива да забравяме обаче, че това е началото, а не краят на пътя. Всеки дигитален проект може да се развива и обогатява с напредъка на технологиите и опита. Шрифтът, създаден на основата на почерка на Левски, съдържа начертания на всички главни и малки кирилски букви, арабски цифри, препинателни знаци, както и начертания на ограничено количество лигатурни свързвания и вариации на букви. Проектът остава отворен за развитие и усъвършенстване.”

Стефан Пеев, филолог, издател и създател на шрифта

Партньори по проекта са Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” и Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“.

Източник и снимки: https://www.bcard.bg/Levski/#za-suzdavaneto

Видео: YouTube

Покажи още
Close