Светът

Поставиха началото на „Хоризонт Европа“

Поставено е началото на най-амбициозната рамкова програма в света за наука и иновации „Хоризонт Европа“ на Европейската комисия с бюджет от 95,5 милиарда евро. Първата работна програма за 2021 г. и 2022 г. е готова, тя е с общ бюджет от 14,5 милиарда евро.
Повече от 4 на всеки 10 евро или общо около 5,8 милиарда евро ще бъдат инвестирани в научни изследвания и иновации в подкрепа на екологичния преход. “Проектите ще спомогнат за ускоряване на прехода към чиста енергия и по-устойчива мобилност, адаптиране на продоволствените системи и борба с климатичните промени. 33% от средствата ще бъдат насочени към научни изследвания и иновации в подкрепа на цифровия преход. Проектните дейности например ще спомогнат за разгръщане на пълния потенциал на базираните на данни цифрови инструменти и иновации в редица сектори като здравеопазване, енергетика и мобилност, ще подкрепят модернизацията на традиционни промишлени отрасли”. Това заяви при официалното обявяване на старта на програмата еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел.
Освен това, работната програма ще насочи около 1,9 милиарда евро в подкрепа на научните изследвания за подобряване устойчивостта и противодействие на бъдещи пандемии. Програмата ще предостави възможност на държавите да изградят капацитет и да бъдат стимулирани да създават иновации, носещи ползи за гражданите.
На 22 юни ще бъдат публикувани първите покани за представяне на проектни предложения.
Източник: Facebook – Mariya Gabriel
Покажи още
Close