България

Последният български владетел

В българската историография е прието, че краят на Средновековна България настъпва през 1396 година с падането на Видинското царство, управлявано от цар Иван Срацимит. Едва в последните десетилетия български историци изваждат на бял свят доказателства за тезата че последният легитимен владетел на Средновековна България, е синът на цар Иван Срацимир – Константин II Асен.

Известно е, че Константин II е роден през 1369 година. Като престолонаследник участва в мисия през 1394 година до османците, завладели Търново. Десет години по-късно той е споменат като български владетел, наравно със сръбския деспот Стефан Лазаревич и влашкия войвода Мирчо Стари.

През 1404 или 1408 година Константин II, братовчед му Фружин и влашкия войвода Мирчо, се възползват от временната криза, настанала в Османската империя след битката при Ангора (1402 година) и започват военна кампания, позната в историографията като еъстание на Константин и Фружин. До 1413 година части от северните предели на българските земи са заети от войските на Константин II и Мирчо Стари. Изворите за събитията след въстанието са противоречиви. Известно е, че за кратко през 1413 Константин II е прогонен в Унгария, но по-късно същата година, е върнат от новия султан на Османската империя.

През 1422 година, той е вече окончателно прогонен от българските земи и умира в Сърбия на 17 септември.

Автор: Андрей Андреев, lll курс, Журналистика

Покажи още
Close