Университетът

Половин век Gaudeamus Igitur

„Обещавам, че ще изпълнявам задълженията си на студент от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, че ще пазя завинаги неговите хуманистични и демократични традиции, водещи началото си от Преславската книжовна школа и преминали през славните просветни дела на шуменските възрожденци и народни будители. Ще съблюдавам разпорежданията на правилника на университета, на Ректора, на Декана, на академичните органи на управление. Обещавам да следвам така, че моята дейност да принесе всестранна полза на моя народ и на човечеството. Заклех се!”

С тези думи първокурсниците на Шуменския университет прекрачиха прага на учебното заведение, което тази година посрещна ново поколение възпитаници за 50 пореден път. Общо 1398 студенти.

“Шуменският университет е известен с традициите си в педагогическото образование, затова избрах да уча Предучилищна и начална училищна педагогика точно тук.”

Хатидже Али

Заради усложнената епидемиологична обстановка в страната на тържеството присъстваха само първокурсниците. А то започна с церемония по издигане на знамената.

Знамето на България издигна сребърната медалистка от летните олимпийски игри в Токио в дисциплината десет метра с пистолет Антоанета Костадинова. В момента тя се обучава в магистърска програма Регулиране и контрол в системата на социалните дейности. Знамето на Европейския съюз издигна Борис Иванов, учител в шуменското СУ „Сава Доброплодни“ и възпитаник на Шуменския университет, завършил три магистърски програми. Знамето на Шуменския университет издигна почетният професор на ШУ Бисерка Йовчева и преподавателят, който обучава  едни от най-добрите информатици в света.

“Била съм една година в Англия, хубаво е, но държа да съм в България и да се реализирам в България. Държа да работя в българско училище, затова записах специалност Социална педагогика в ШУ.”

Милена Данчева

„ Днес е денят, в който ще положите клетва за вярност към университета. Един път след като сте избрали този път на знанието, задължително той ще ви отведе към бъдещето”. С тези думи Ректорът проф. д.и.н. Георги Колев се обърна към първокурсниците. И продължи:”Искам специално да благодаря на нашите колеги – преподаватели, които в тази трудна обстановка успяват да дадат всичко от себе си, да благодаря на студентите, които полагат всички усилия и на служителите, които имат търпението в тази тежка ситуация да направят така, че студентите и преподавателите да не останат необгрижени.

Колеги, виждате кой е пример в този университет. Виждате кои хора издигнаха знамената само преди минути – убеден съм, че сред вас са следващите достойни представители на академичната ни общност, които ще заслужат тази чест“.

Първокурсниците бяха поздравени и от четвъртокурсничката в специалност Журналистика и реклама г-жа Христина Келисакиева-Колева, която вече работи като PR на община Бяла: “Не винаги ще е лесно, но от опит споделям, че вашите преподаватели ще са винаги до вас. Бъдете любопитни, бъдете взискателни, черпете от ресурсите, които университетът ви предоставя и вървете уверено към реализацията на мечтите си. Натрупването на знания и умения е ключово за вас, като бъдещи специалисти в областта, която сте избрали“

Тържеството продължи с връчване на почетни отличия.

Почетен професор Professor honoris causa на Шуменския университет академичната общност удостои Бисерка Бончева Йовчева за съществения й принос и активна дейност за издигане, утвърждаване и популяризиране името на университета през годините. Освен дългогодишен преподавател тя е автор на уникалната методика за преподаване по програмиране „спираловиден подход в обучението по информатика“, която се прилага в целия свят.

„В един слънчев юнски ден на 1977 година за първи път прекрачих прага на този университет. В мига, в който стъпих на входната алея, от ясното небе заваля дъжд. Тогава го приех като значение, че ще ме приемат в университета. Не знаех, че е знамение, че този университет ще се превърне в моя съдба, че тук аз ще оставя целия си живот.”, каза при връчването на отличието тя.

Антоанета Костадинова бе отличена със Златна значка за спортните си постижения.

Плакет за особен принос и заслуги за популяризиране и утвърждаване авторитета на нашия университет получава проф. Валери Чакалов.

В категорията „Постижения  в художественотворческата дейност“ през 2020 година Наградата на Ректора получава проф. Димитър Николов Чолаков.

В същата категория наградата на Ректора получава Дарина Пламенова Иванова – студент в специалност Педагогика на обучението по  музика.

В категорията „Постижения в науката“ Ректорът отличи студентския отбор по програмиране в състав Валентин Младенов Борисов, Николай Траянов Иванов и Ивелина Спасова Иванова.

“Аз съм от Варна и кандидатствах може би три години в Шуменския университет, докато на третата година успях да вляза и сбъднах една от мечтите си – да следвам Педагогика на обучението по физическо възпитание. И сега се надявам да осъществя и друга моя мечта – да работя като учител по физическо възпитание.”

Мая Дамянова

Видеообръщения и поздравителни адреси към новоприетите студенти отправиха кметът на община Шумен г-н Любомир Христов, областният управител на област Шумен г-н Валентин Александров, председателят на общинския съвет в Шумен г-жа Ася Аспарухова, г-жа Албена Иванова-Неделчева – председател на постоянната комисия по просвета, образование и наука в общинския съвет, проф. А. Солоненко, ректор на Мелитополския държавен педагогически университет „Б. Хмельницки“, директорът на Драматично-кукления театър „Васил Друмев“ г-н Димитър Димитров, Любка Любенова – регионален мениджър Регион Североизток на Райфайзенбанк. и Христо Рафаилов – управител на офис на Райфайзенбанк в Шумен.

UniMedia

 

 

Покажи още
Close