България

Парламентът ратифицира споразумение между МОН и ЦЕРН

Народното събрание улесни достъпа на български учени до работни места в Европейската организация по ядрени изследвания ЦЕРН) с ратифицирането на допълнително споразумение между МОН и европейската организация, съобщава Actualno. Допълнителното споразумение е част от Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора. То е подписано на 28 ноември 2018 г. в София.

Допълнителното споразумение ще осигури пълноценно участие на колективи от учени, инженери и специалисти от българските научни организации и висши училища във фундаменталните изследвания и технологични разработки, извършвани в ЦЕРН, както и ще улесни достъпа на български научни, инженерни и други кадри до работните места в ЦЕРН. В рамките на обсъждането на ратификацията заместник-министърът на образованието Карина Ангелиева обясни, че ратификацията е изключително важна и благодари на народните представители.

“CMS детекторът е основополагащият технически компонент на ЦЕРН, на изследванията в организацията и както всяко високотехнологично съоръжение, животът на този изтича. За да има застъпване, е изключително важно, държавите, членувайки в ЦЕРН, да вземат съвместно решение и да започнат изграждането на нов детектор“, каза тя. По думите на зам.-министъра този детектор ще позволи експериментите и изследванията в ЦЕРН да продължат.

Покажи още
Close