Университетът

“Память – наша совесть”

Национален конкурс с международно участие – музикално-поетичен маратон на тема „Память – наша совесть“ организират Центърът по русистика и Катедра „Руски език“ в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Конкурсът се провежда с подкрепата на Регионалните инспекторати по образованието в гр. Шумен, Сливен, Разград, Варна и др.

Конкурсът има за цел да обедини студенти и ученици от средните общообразователни училища и професионалните гимназии, които проявяват интерес към руския език и руската култура, да обогати знанията им в тази област и да спомогне за формирането на личностни и професионални компетенции. Участието в конкурса предполага сценична изява във вид на поетична композиция, изпълнение на поетично или музикално произведение по темата на конкурса.

 

Конкурсът ще се проведе в следните възрастови групи:

Първа група – ученици от І до VІ клас

Втора група – ученици от VІІ до ХІІ клас

Трета група – студенти и докторанти

Заявките за участие се приемат до 15 март на адрес: rusistika_ru@shu.bg

 

Оценяването на материалите ще се осъществи от компетентно жури от университетски преподаватели и представител на РИО-Шумен в следните номинации: За изразително четене, За емоционално изпълнение, За чистота на произношението, За сценичен образ.

Конкурсът ще се проведе на 11 април 2020 г. от 10:30 ч. в Актовата зала на Корпус 2 на Шуменския университет.

Покажи още
Close