България

Още 700 хиляди лева за образование

Правителството отпусна допълнително 731 437 лв. за образование. От тях 585 404 са за четири национални програми  „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Заедно за всяко дете“, „Обучение за ИТ кариера“ и „Без свободен час“, а останалите 146 033 лв. за допълнително финансиране на училища и детски градини, съобщава в. Монитор.

Отделно от това за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда се предоставят допълнително 135 358 лв. Допълнителни средства в размер на 10 675 лв. са предвидени и за новите защитени детски градини и училища за периода 15.09.2018 г. – 31.12.2018 г.

Най-много средства – 336 615 лв, ще бъдат за НП „Без свободен час“. Те ще са предназначени за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които са замествали отсъстващи от работа колеги в задължителното предучилищно и училищно образование и в трета и четвърта подготвителна група за периода 01.07.2018 г. – 31.10.2018 г.

За НП „Обучение за ИТ кариера“ се предоставят 189 500 лв. на две общински училища за обучение на ученици за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“. Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по професия от професионално направление „Компютърни науки“.

За Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ще бъдат заделени 55 091 лв. за 4 общински училища за разработването на учебна документация (учебни планове и учебни програми) за професионално образование и обучение.

4 198 лв. се предоставят за НП „Заедно за всяко дете“ по Модул „Екипи за обхват“ за командировка на екипите за обхват при осъществяване на мярка „посещение на адрес“, разходи за комуникационни дейности и административни разходи на 37 общински детски градини и училища.

 

Покажи още
Close