Университетът

Отличие от информационна сесия

Презентацията на доц. д-р Ирена Петрова „Обучението по чужд език в електронна среда“ бе отличена с грамота за най-добро академично представяне в област „Руски език” на информационна среща на тема „Една година образование в дигитална среда – споделяне на добри практики в чуждоезиковото обучение и спорта“.

Форумът бе организиран от Медицинския университет„Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна и е заключителна среща по образователен проект „HELP 2 – онлайн курсове по специализиран английски и немски език за медицински специалисти“. По проекта работи Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт на Медицинския университет съвместно с други европейски институции.

Целта на проекта е създаване на електронна платформа за обучение по медицински английски и медицински немски език. В него участие вземат представители на редица европейски страни, членове на ЕС по програмата Еrasmus+.

„На нас, преподавателите по методика, ни се наложи, учейки себе си да работим в електронна среда, да учим и нашите студенти да преподават синхронно от разстояние. Може да се каже, че процесът е верижен”, сподели за UniMedia доц. Петрова.

„Моята презентация беше по повод работата ми по допълнителния модул за придобиване на професионална квалификация „Учител”. По време на учебните занятия проведох обсъждане с цел проучване на нагласите на студентите по отношение на работата в електронна среда, по-конкретно в условията на обучение в средното училище”, уточни доц. Петрова.

Тя представя резултатите от проучването си като изтъква (според мнението на студентите) положителните и отрицателните аспекти на обучението в електронна среда. Сред положителните студентите нареждат интерактивността, възможности за смяна на канала на информация, разнообразни източници на информация, мобилност. А сред негативните – необходимостта от време за адаптация за работа в електронна среда, недостатъчната компютърна грамотност, техническите трудности и социалния фактор.

Това, което отличава презентацията ѝ, е изследването на нагласите от гледна точка на бъдещата професионална реализация на студентите в нашия университет.

Проучването на доц. Ирена Петрова ще бъде публикувано в книжка XV на научното списание „Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков”.

UniMedia

Покажи още
Close