Университетът

Отбелязваме 11 май – професионалния празник на българските библиотекари

Библиотеката на Шуменския университет не е просто колекция от книги, това е съкровищница от знания. С над 322 933 документа той предлага широка гама от ресурси, от академични учебници до редки старопечатни книги. Колекцията на библиотеката обхваща широк спектър от теми, обслужващи разнообразните академични интереси на студентите и членовете на преподавателския състав на университета.

“През 2023 г. са набавени 1 612 библиотечни единици и са абонирани 105 периодични заглавия на български, руски и английски език. В края на годината фондът на Университетска библиотека наброява общо 322 933 документа, а само до края на април 2024 година са постъпили около 500 броя библиотечни единици”, ръководителят на Университетската библиотека на Шуменския университет Мария Стоянова.

Повече от просто място за заемане на книги, библиотеката на Шуменския университет е динамичен център за обучение и научни изследвания. Оборудвана със съвременна техника, включително и мултимедийни ресурси, библиотеката предоставя на студентите идеална среда за академично развитие и сътрудничество.

В епоха, характеризираща се с бърз технологичен напредък, Университетската библиотека на Шуменския университет остава в челните редици на иновациите, гарантирайки, че студентите и членовете на факултета имат достъп до най-новите изследователски инструменти и ресурси. Към електронния каталог на библиотеката през изминалата година са добавени или редактирани нови 17 120 библиографски
записа.

“Цялата дейност на Университетска библиотека е ориентирана към подкрепа на образователните и научните нужди на университетската общност чрез предоставяне на висококачествени услуги и ресурси на своите потребители”, коментира още Мария Стоянова.

Денят на библиотекаря се чества на празника на светите братя Кирил и Методий. Светското отбелязване на техния ден се премества на 24 май, превръщайки се в Ден на славянската писменост и култура, но Денят на библиотекаря се запазва на църковния празник – 11 май.

UniMedia

Close