Светът

Отбелязваме Международния ден на учителя

Международният ден на учителя, честван всяка година на 5 октомври, е ден, посветен на признаването и оценяването на неуморните усилия и безценния принос на преподавателите по целия свят. Той служи като напомняне за критичната роля, която учителите играят при оформянето на бъдещето на хората и обществата.

Празникът има своите корени в приемането на Препоръката на ЮНЕСКО относно статута на учителите през 1966 г. и последващото приемане на Препоръката на ЮНЕСКО/МОТ относно статута на учителите през 1997 г. Тези препоръки поставиха основата за честването на ден посветен на учителите, техния статус и ролята им в образованието.

Често учителите са описвани като архитектите на бъдещето. Те дават знания, вдъхновяват творчеството и помагат на учениците да развият основни житейски умения. Учителите не само образоват, но носят призванието да формират хората в отговорни граждани. 

UniMedia

Close