България

Община Долни чифлик в цвят (втора част)

В рубриката “Заедно към неизвестните красоти на България” Андрей Андреев представя втора част от материала, посветен на неподозираните забележителрности, които е открил в Долни чифлик. Територията на община Долни чифлик е сгушена между долините на река Камчия и река Двойница (наричана от османските турци „Суха Камчия“). Това обяснява и факта защо за кратко (през 70-те години на миналия век) нейното име било променено на Камчия.

Макар човешката дейност да е унищожила може би по-голяма част от водното богатство (и дори да е отклонила коритото на река Камчия), общината все още може да се похвали с десетки малки реки и техните безименни притоци.

Нека видим част от тях:

Мечи дол

Мечи дол е сред големите десни притоци на р. Камчия. Рекичката минава през едно единственото населено място – село Гроздьово.

Нейното предполагаемо начало, по думи на местни, е в местността „Мечата стока“, дълбоко в Камчийската планина. Дължината ѝ е около 5-6 километра и над нея има изградени поне два моста. До преди няколко години по течението на рекичката имаше изграден рибарник, но заради сушата, днес той може да бъде видян единствено по старите географски карти или спътникови снимки.

Армера

Река Армера е десен приток на река Камчия. Тя извира в местността „Трите кладенци“ дълбоко в Камчийската планина, на няколко километра южно от с. Горен чифлик.

Тя тече по красиво каменно корито и на нея са разположени два водопада – единият от тях е обявен за природен парк в началото на века и се казва „Орлов камък“, а другият, значително по-малък, е безимен. Местните обясняват името на големия водопад с факта, че в близкото минало гората е гъмжала от орли.

Пчелнишка река

Пчелнишка река е десен приток на река Камчия.

Рекичката извира дълбоко в Камчийската планина и тече на север. Тя има няколко притока, най-големият от които е Сарп дере (влива се в язовир Пчелник).

Тя образува язовир Пчелник, а след изтичането си приема само един по-голям приток и продължава да тече на север. Тя минава под третокласния път III-904, пресича нивите на населеното място и местността Лонгоза, след което влива в река Камчия.

На някои географски карти реката е спомената със старото си име – Кованлъшка река (старото име на с. Пчелник е Кованлък).

Доделен

Река Дойде елен (Доделен), често наричана от местните „Додлен“ е един от десните притоци на река Камчия. Тя извира дълбоко в Камчийската планина и преминава през най-старото ловно стопанство в България – Шерба.

Според легендата преди много години местните видели един елен, който дошъл да пие вода от реката, което ги накарало да възкликнат ”Доди илен”. На местния диалект това означава „Дойде елен“. Така рекичката получила своето име.

Според други предания в гората наоколо може да се срещнат митични създания. Това е защото тя е съставена от букове и дъбове, които са свещени дървета и по тях живеят самодивите.

Ако оставим легендите и митове на страна – Доделен, заедно с рекичките Бойкин дол и Буков дол образува язовир „Горен чифлик“. От там реката продължава своя път, минава до и под главния път III-904 в село Горен чифлик, след което се съединява с малката река Армера и се влива в Камчия.

Смидовски дол

Малката рекичка, разположена на няколко крачки от партизанския бункер край село Гроздьово, всъщност е най-големият десен приток на река/язовир Елешница.

Рекичката извира край местността Бункера и тече в землищата на село Гроздьово (Община Долни чифлик) и Цонево (Община Дългопол). Тъй като се намира далеч от самите населени места тя е невероятна чиста и водите ѝ се стичат по красиво каменно корито.

Геровата речка

Ако вярваме на повечето географски карти рекичката извира от Камчийската планина, на около 2 километра източно от село Булаир (Община Долни чифлик) и тече на югозапад. В първите няколко километра коритото ѝ не е добре оформено и за кратко водата се стича върху пътя Голица – Булаир.

На юг реката приема няколко притока и тече по красиво каменно корито. В продължение на няколко километра по нея минава и границата на Община Долни чифлик с Община Руен (област Бургас) и между селата Булаир и Рожден (Община Руен) се влива в Кърченска река, приток на река Елешница.

Голишка река

Голишка река извира южно от връх Обесената чука в Камчийската (Тичанската) планина край село Голица. Справка с Басейнова дирекция „Черноморски район“ показва, че тя има и второ име – Двата дола.

Причината за това навярно се крие във факта, че в първите няколко километра реката тече в две различни корита, които се съединяват край с. Голица.

Реката е дълга едва няколко километра и тече на юг, където се влива в река Двойница. От географските карти и сателитните снимки виждаме, че тя има само три по-големи притока.

Солник

На броени минути път от село Солник се намира малка безименна рекичка, на която е разположен големия водопад Солник или Скока. За реката няма никакви сведения освен това, което е на географските карти или се вижда с просто око. Ясно е, че тя е дълга едва няколко километра и че е приток на река Двойница.

Водите ѝ се стичат по красиво каменно корито, което на места наистина причудливи форми. За съжаление нивото на водите ѝ е много ниско и през летните месеци пресъхва.

Фандъклийска река

Рекичката извира на броени минути път от с. Солник под името Долапдере. Тече в посока изток-североизток в плитка долина. До с. Юнец на нея е образуван малък язовир, използван за напояване. След изтичането си от язовира тя минава под първокласния път I-9 (ГКПП Дуранкулак – ГКПП Малко Търново) и продължава на изток. Рекичката тече край с. Шкорпиловци, след което се влива в Черно море в к.к. Шкорпиловци.

Нейната дължина е около 27 км.

Името на реката идва от старото име на Шкорпиловци – Фандъкли. Затова не е изключено на някои карти да фигурира с името „Шкорпиловска река“.

Интересно е да се отбележи, че това е единствената малка река в община Долни чифлик, която все още се влива направо в Черно море, а не в р. Камчия или Двойница.

Плажната ивица на Шкорпиловци

Макар община Долни чифлик да има може би най-малката брегова ивица на Черно море (след община Аксаково), тя разполага с най-дългия плаж – над 10 километра. Скалите по него са рядкост и повечето от тях са южно от курортния комплекс.

Това, което местните удобно биха премълчали, е че плажната ивица, позната като „плаж Шкорпиловци“ всъщност не се намира изцяло в землището на село Шкорпиловци. Около половината попада в рамките на кметство Ново Оряхово от същата община.

Андрей Андреев, Магистърска програма „История, културно-историческо наследство и туризъм“

Покажи още
Close