Университетът

Обучения по туризъм, комуникация и популяризиране на велотуризма

Тече записването за обучения на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ по:

  1. ОСНОВИ НА ТУРИЗМА.
  2. ОБУЧЕНИЕ ЗА КОМУНИКАЦИЯ, ИНСТРУМЕНТИ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ И ТЕХНИКИ ЗА ПРЕГОВОРИ.
  3. СЕМИНАРИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОТУРИЗМА

Обученията са по проект „Да направим обиколка на Черно море”/Let‘s Cycle At The Black Sea – LetsCYCLE, BSB-998, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн (2014 – 2020)/Cross-Border Cooperation Black Sea Basin Programme (2014 – 2020).

Обученията ще се провеждат в хотел „Шумен“ при спазване на противоепидемиологичните изисквания.

Целта на обучението по “Основи на туризма” е развитие на знанията и уменията на заетите в секторите на туризма за политики, програми и добри практики, свързани с предоставянето на туристически услуги в областта на велотуризма и занаятите.

Може да заявите участието си чрез попълване на заявка на следния линк: https://docs.google.com/forms/u/1/d/1z50wQhshA_d0nLnaw_i-4XnmcR1ryyFoh3yPlsXElZg/edit?usp=forms_home&ths=true

Целта на обучението по “Комуникация, инструменти на социалните медии и техники за водене на преговори” е развитие на знанията и уменията на обучаемите, свързани с бизнес комуникацията, използването на социалните медии и на техники за водене на преговори и договаряне.

Може да заявите участието си чрез попълване на заявка на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/1t7w1K6ApLRacExT8Eof2JYutdezbQ6qDZTK-VxRHUAU/edit

Цел на семинара “Семинар за популяризиране на велотуризма” обогатяване на знанията и уменията на участниците за велотуризма и възможностите за неговото развитие в региона.

Може да заявите участието си чрез попълване на заявка на следния линк:  https://docs.google.com/forms/u/1/d/1Ym9wxSqZFN0HMp0G4rprrCIz8afWk_W10ZjYCF1LE-0/edit?usp=forms_home&ths=true

На посочения от Вас e-mail ще получите информация за началото на избраното обучение.

Основните дейности по проекта „Да направим обиколка на Черно море”/Let‘s Cycle At The Black Sea – LetsCYCLE, BSB-998 са свързани с:

  1. Разработване на съвместен туристически и културен стратегически план за периода 2022-2027 г. между партньорите по проекта;
  2. Разработване на туристически пътеводител за Шумен и областта;
  3. Създаване и развитие на маршрути за велотуризъм;
  4. Заснемане на промоционален туристически видеоклип за Шумен и областта и представяне на веломаршрутите;
  5. Разработване на съвместна електронна платформа между партньорите в проекта, която разкрива възможностите за туризъм в Шумененска област и Черноморския басейн.
  6. Организиране на съвместни събития и тренинги.

Партньори по проекта са: Общината на гр. Сакария, Турция (координатор); Сакарийски унивреситет, Турция;   ШУ „Епископ Константин Преславски“, България,  Университет „Дунарея де Джос“, гр. Галац, Румъния,   Институт за пазарни проблеми и икономически и екологични изследвания на Националната академия на науките на Украйна, гр. Одеса, Украйна, Международен център за развитие на бизнеса и насърчаване на инвестициите, гр. Батуми, Грузия.

Покажи още
Close