БългарияШумен

Шумен, Монтана и Сливен изостават по най-много показатели за благосъстояние на децата

Шумен, Монтана и Сливен са областите, които изостават по най-много показатели за благосъстояние на децата. Това каза Мария Златарева – директор „Политики и Програми“ в УНИЦЕФ, в интервю за Агенция „Фокус“ по повод 69 години откакто България е член на Детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).
„От 5 години ние работим в три целеви области – Шумен, Монтана и Сливен, тъй като по някои критерии за благосъстоянието на децата като например детската смъртност, бедността, отпадането от училище тези области изостават. Нашата работа е насочена към най-уязвимите деца и семейства, към създаването на иновативни услуги, модели за преодоляване на неравенствата и за осигуряване на достъп до качесвено здравеопазване и образование. Като крайната ни цел, разбира се, е тези модели, след като бъдат доказани като ефективност и ползи, да бъдат разпространени така, че всички деца и семейства на територията на цялата страна да имат достъп до тях“, обясни Златарева.
Тя уточни, че най-сериозните проблеми, с които организацията се сблъсква в България, с
неравенствата и предразсъдъците и стереотипите към децата от уязвими групи. „Преди няколко години направихме една анкета, в която участваха 7 хиляди момичета и момчета от цялата страна и те също посочиха на първо място бедността като това, което за тях е най-голям проблем. А по последни данни на Евростат от 1,2 млн деца, които живеят в България, над 550 хил. са тези, които живеят в риск от бедност и от социално изключване, и това наистина е много голям проблем”, каза още Златева.

Източник: Агенция „Фокус“

Покажи още
Close