Шумен

Област Шумен е на 13-то място в страната по брой на заетите лица

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 77.1 хил., от които 43.4 хил. са мъже, а 33.7 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 3.9%, съобщиха от Отдел „Статистически изследвания“- Шумен.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 52.1%  при 52.5% за страната. По брой на заетите лица област Шумен е на 13-то място сред всички 28 области в страната. По показателя коефициент на заетост област Шумен заема девето място в страната.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 73.7 хил., като 41.7 хил. от тях са мъже, а 32.0 хил. са жени. Спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица нараства с 3.9%. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 66.1%.

Покажи още
Close