Университетът

Нов срок за Еразъм+

Втора покана отправя Центърът за международно сътрудничество на Шуменския университет. Срокът за кандидатстване по програма Еразъм+ на преподаватели и служители за 2022/2023 академична ще продължи до 15.07.2022 г. (включително).

Документите трябва да бъдат подадени в Центъра за международно сътрудничество в комплект:

  1. Заявление за мобилност с цел обучение/с цел преподаване
  2. Споразумение за мобилност с цел преподаване/с цел обучение – разписано от кандидатстващия, прекия ръководител и приемащата институция
  3. Мотивационно писмо
  4. Автобиография
  5. Сертификат за владеене на английски език или езикът на страната, която посещавате (при наличие на такъв), на ниво не по-ниско от B1
  6. За мобилност с цел преподаване: Учебна програма за дисциплина/и, които предлагате за входящи Еразъм+ студенти
  7. Покана или имейл кореспонденция с потвърждение за приемане

Обновените бланки на документите, както и образци и насоки за попълване, могат да бъдат намерени тук.

Актуален списък с университетите-партньори можете да намерите в Обобщената таблица в менюто „Партньори“.

Повече информация може да бъде намерена на e-mail: erasmus@shu.bg и на телефон 054/832101. 

UniMedia

Покажи още
Close