Светът

Новият европейски Баухаус

Поставено е началото на Новия европейски Баухаус. Целта на проекта е изграждането на мост между света на изкуството и културата от една страна, и света на науката и технологиите от друга. Стремежът на създателите на проекта е да се осигури участието на творци, студенти, архитекти, инженери, академични среди, новатори.
“Днес, повече от всякога, имаме нужда да превърнем екологичния проект в културен. Важна стъпка в тази посока е новата европейска инициатива Баухаус… Искаме да проектираме заедно концепцията на новата инициатива. Затова имаме интернет сайт. Оттук нататък това е мястото, на което очакваме Вашите идеи, проекти, решения. Те трябва да се тестват в три основни аспекта, които са в основата на Европейския Баухаус – устойчивост, приобщаване и естетика.”, пише на Facebook профила си българският еврокомисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младежи Мария Габриел.
Проектът ще мине през три фази, първата е проектиране. През лятото ще бъде обявена награда за новаторски идеи на стойност от 30000 евро. През следващата фаза – изпълнение, ще бъдат селектирани 5 пилотни проекта, които са още една възможност за полезни взаимодействия между мисиите по програма Хоризонт Европа, Европейския съвет по иновации, Европейския институт за иновации и технологии и Коалицията „Образование за климата“.
Предложения и повече информация за проекта може да бъде намерена на сайта на Баухаус.
Източник: Facebook – Mariya Gabriel
Снимка: Unsplashu.com
Покажи още
Close