Университетът

Нова магистърска програма: Съвременни системи в земеделието

Шуменският университет предлага магистърска програма съвместно с Технически университет – Варна и Икономически университет – Варна. „Съвременни системи в земеделието“ се осъществява по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ за първи път през учебна 2022/2023 година.

Магистърската програма има за цел да подготви специалисти, чиято основна област на професионална дейност включва проучвания, методи и технологии, насочени към специализираната подготовка изучаването на системи и технологии в прецизното земеделие, съвременни технологии за кадастър в земеделието, силови агрегати на машини и съоръжения в земеделието, съоръжения и системи за почвообработка, сеитба и торене, съоръжения и системи за прибиране, предварителна обработка и съхранение на продукцията, управление на проекти в аграрния бизнес, предприемачество и иновации в агробизнеса.

Завършилите магистърската програма могат да работят като:

  • консултанти, експерти, съветници, ръководители в аграрни фирми;
  • експерти по въпросите на аграрното производство в държавни, областни, общински структури и съдебната система;
  • експерти по въпросите на аграрното производство в кредитни институции, неправителствени организации;
  • експерти по въпросите на стандартизация и безопасност на храните;
  • специалисти извършващи технологично управление и организация на аграрно производство при отглеждане на културни растения, с вземане на всички изискващи се за това решения – оценка на условията за производство, управление на екипи от технически изпълнители, прилагане на технологии на производство.

Обучението е без такса.

Срокът за кандидатстване е 21 септември 2022 година всеки делничен ден от 8.00 до 16.30 часа, а на 17 септември (събота) – от 8.00 до 12.00 часа, в Центъра за кандидатстудентска дейност – Корпус 1 в Шумен.

UniMedia

Покажи още
Close