Университетът

Новата магистратура „Уеб дизайн и сигурност“ е шанс

Съвместна магистърска програма по проект „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ предлага Шуменският университет съвместно с Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна и Икономическия университет – Варна.

Специалността „Уеб дизайн и сигурност“ от професионално направление магистърската програма има за цел подготовката на високо квалифицирани специалисти, притежаващи ключови компетенции в областта на уеб дизайна и сигурността.

Срокът на обучение е три семестъра – за бакалаври и магистри, завършили специалност от проф. направления 4.6. Информатика и компютърни науки; 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

Завършилите тази магистратура ще придобият знания и умения за анализ, дизайн, проектиране, внедряване, поддържане и осигуряване сигурността на уеб базирани софтуерни технологии. Те ще могат да работят като специалисти по информационни и комуникационни технологии, служители по сигурността на информацията, ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии, графични и мултимедийни дизайнери.

Пред тях ще се разкрият и възможности да кандидатстват и за работа като преподаватели във висши училища и колежи.

Обучението е без такса.

Срокът за кандидатстване е 21 септември 2022 година всеки делничен ден от 8.00 до 16.30 часа, а на 17 септември (събота) – от 8.00 до 12.00 часа, в Центъра за кандидатстудентска дейност – Корпус 1 в Шумен.

UniMedia

Покажи още
Close